Miradores.pl

ENGLISH


Wieloletnie doświadczenie w pracy dla telewizji w Polsce i za granicą (TVN, CNBC World. Współpraca przy powstaniu filmu "Inny świat" o życiu i twórczości Danuty Szaflarskiej)

Szybkość, mobilność,  innowacyjność, kreatywność

Umiejętność tworzenia materiałów z górnej półki w przystępnych budżetach


Miradores Studio

NIP: 6452331856.  REGON: 364874174


POLSKI


Years of experience working for Polish and foreign tv stations (TVN, CNBC World. Cooperation on Inny świat - movie about the most renowned Polish actress, Danuta Szaflarska)

Fast, mobile, innovative, creative

Ability to create high-end visual content in accessible budgets


Miradores Studio

NIP: 6452331856.  REGON: 364874174Using Format